Mobil 2

Vårt team

Vårt team består av Marie och Anders. Vår grundidé är att kombinera våra kompetenser för att hjälpa till i alla delar av familjehemsvården.  Marie är familjehemskonsulent och verksamhetschef. Anders är med i den dagliga verksamheten som psykolog och familjehemskonsulent.

Familjehemmen

Familjehemmen vi samarbetar med är erfarna och noga utvalda, i de flesta familjer finns en vuxen hemma på heltid. Vi sätter stort värde på deras uthållighet och flexibilitet.

De erbjuds utbildningar, till exempel ”ett hem att växa” och av företagets psykolog inom områden som utvecklingspsykologi, traumarelaterade tillstånd och psykiska funktionshinder ( diagnoser).

Vi finns alltid nära till hands och ger familjehemmen det stöd de behöver.

Bland våra familjehem finns även de som är specialiserade på hedersproblematik och skydd.

Marie

Socionom/familjehemskonsulent med handledarutbildning (KBT) och erfarenhet av socialtjänst, kriminalvård samt konsulentstödd familjehemsvård.

Anders

Legitimerad psykolog med steg 1 kompetens i KBT. Började arbeta år 2000 och har haft många uppdrag som handledare inom psykiatrin samt uppdrag som skolpsykolog.  

Vi samarbetar med familjehem i Mellansverige; Örebro, Västmanland, Dalarna, Södermanland, Värmland, Uppland, Stockholm, Östergötland och Västergötland.

Vill du veta mer?
ring oss på  070-622 35 50