Mobil 2

Välkommen till Jakobsson familjehem & psykolog!

Vi erbjuder konsulentstödda jour- & familjehem.


Jakobsson familjehem & psykolog är en mindre verksamhet som arbetar med konsulentstöd. Verksamheten har en egen psykolog som är med och arbetar i placeringarna.

Vi rekryterar, utreder, förmedlar och handleder jour och familjehem för både barn, ungdomar och vuxna. Uppdragen utgår  från uppdragsgivarens vård- och genomförande plan samt barnet /ungdomen och den vuxnes individuella behov.

Verksamheten har IVO s tillstånd att till socialnämnd föreslå jour och familjehem samt lämna stöd och handleda: enligt 7 kap 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen( 2001:453) SoL.

Vi erbjuder också ett bra och prisvärt transport alternativ för våra barn och unga men även för andra.

Vår grundidé är att kombinera våra kompetenser för att optimera att familjehemmen får ett högkvalitativt bemötande i alla delar av familjehemsvården.  

Jakobsson familjehem & psykolog är en mindre och personlig verksamhet som erbjuder konsulentstödda familjehem. En av våra många styrkor är vår kombinerade kompetens och många år av erfarenhet. 

Vårt team består av Marie och Anders. Marie är familjehemskonsulent och verksamhetschef. Anders är med i den dagliga verksamheten som psykolog och familjehemskonsulent.

Vill du bli familjehem?

Vi söker alltid nya familjehem att samarbeta med. Läs mer på sidan "Bli familjehem" eller ring oss på 070 622 35 50 för att få mer information.

Vill du veta mer?

ring oss på  070-622 35 50

Jakobsson Familjehem & Psykolog