Mobil 2

Vår integritetspolicy

Så hanterar vi era personuppgifter

Vi respekterar er personliga integritet och vill att ni ska känna er trygg med hur vi behandlar era personuppgifter. Nedan hittar ni information om vilka uppgifter om er som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt era rättigheter.

Personuppgiuftsansvarig

Marie är personuppgiftsansvarig för behandlingen av era personuppgifter. Har ni några frågor rörande behandling av era personuppgifter vänligen maila till marie@jfamiljehempsykolog.se.

Vems uppgifter behandlar vi?

Vi hanterar våra samarbetsparners och klienters uppgifter.  Vi hanterar alltid all personinformation med största sekretess och med diskretion.

Hur använder och skyddar vi era personuppgifter?

1. Vad användervi era personuppgifter till?
I samband med att vi har möte, mejlar eller ringer så noterar vi i vårt CRM-system vad vi kom överens om, eller när vi eventuellt skulle kontaktas nästa gång. 

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn, E-postadress, Adresser, Telefonnummer.

3. Hur samlar vi in era personuppgifter?
När vi på något sätt har kontakt och ska ha en vidare dialog så lägger vi in namn, E-postadress, mobilnummer och eventuellt besöks-eller faktureringsadress. 

4. Med vem delar vi informationen?
Vi delar endast personuppgifter i de fall då lagen så kräver, tex med Socialstyrelsen och då under lagen om sekretess.  

5. Vilka rättigheter har ni?
Radering av personuppgifter: Ni kan begära att era personuppgifter raderas när som helst.

  • Rätt att göra invändning: Ni har rätt att invända mot att vi använder era personuppgifter.
  • Rättelse av personuppgifter: Ni har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
  • Tillgång till era personuppgifter – registerutdrag: Ni har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller er, via ett registerutdrag.


6. Hur länge behåller vi informationen?
Vi behåller era uppgifter så länge vi utför tjänster åt er. Om ni kontaktar oss och önskar att era uppgifter raderas gör vi det. 
 

Laglig grund

För att vi som verksamhet ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Om vi inte har laglig grund, kan vi inte behandla era personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och två av dem är aktuella för oss:

Samtycke – Du som person har gett mig din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter för vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.

Avtal – Ni har ingått ett avtal med oss. Vi får hantera era personuppgifter för att uppfylla de villkor som finns i avtalet.

Våra kontaktuppgifter

Om ni vill komma i kontakt med oss rörande era personuppgifter kan ni skicka ett e-post till marie@jfamiljehempsykolog.se. På samma adress kan ni:

  • Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av era personuppgifter.
  • Anmäla om ni misstänker att era personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom min behandling.
  • Skicka in synpunkter eller förslag rörande vår Integritetspolicy.
  • Ställa frågor om vår behandling av era personuppgifter.

Tillsynsmyndighet

Om du anser att vi, Jakobsson familjehem & psykolog AB på något sätt brutit i vår hantering av era personuppgifter kan ni anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

VILL DU VETA MER? 
ring oss på 070-622 35 50