Mobil 2

Jakobsson familjehem & psykolog

Vi erbjuder konsulentstödda jour och familjehem.


Jakobsson familjehem & psykolog är en mindre verksamhet som arbetar med konsulentstöd. Verksamheten har en egen psykolog som är med och arbetar i placeringarna. Vi rekryterar, utreder, förmedlar och handleder jour och familjehem för barn, ungdom samt vuxna främst i mellansverige. Uppdragen utgår  från uppdragsgivarens vård- och genomförande plan samt barnet /ungdomen/ förälderns individuella behov.

Verksamheten har IVO s tillstånd ( 2018-01-12)  att till socialnämnd föreslå jour och familjehem samt lämna stöd och handleda: enligt 7 kap 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen( 2001:453) SoL.

Vår grundidé är att kombinera våra kompetenser för att optimera att familjehemmen får ett högkvalitativt bemötande i alla delar av familjehemsvården.  

Vi söker familjehem där en vuxen kan vara hemma på heltid.  Vi sätter stort värde på uthållighet och flexibilitet. 

Jakobsson familjehem & psykolog är en mindre och personlig verksamhet som erbjuder konsulentstödda familjehem. En av våra många stykort är vår kombinerade kompetens och många år av erfarenhet. 

Vårt team består av Marie och Anders. Marie är familjehemskonsulent och verksamhetschef. Anders är med i den dagliga verksamheten som psykolog och familjehemskonsulent.

Vill ni veta mer?

ring oss på 070-622 35 50