Mobil 2

Våra styrkor

Jakobsson familjehem & psykolog är en mindre och personlig verksamhet som erbjuder konsulentstödda familjehem. Vi sätter värde på bra matchningar för barn och ungdom så att det blir långvariga, trygga placeringar. Vår ambition är att göra de insatser som krävs för att barnen ska trivas och må bra i familjehemmen. Målet i slutändan är att motverka sammanbrott.

Vi utgår till stor del frånMi ( motiverande samtal, tydliggörande pedagodik, KBT

Till våra styrkor räknar vi

  • Tillgängliga dygnet runt
  • Egen psykolog som är med i ärendena
  • Samarbete med skola och Barn och ungdomspsykiatrin (BUP)
  • Snabba remisser till t ex BUP och Logoped
  • Vår kombinerade kompetens och erfarenhet

Marie

Socionom/familjehemskonsulent med handledarutbildning (KBT) och erfarenhet av socialtjänst, kriminalvård samt konsulentstödd familjehemsvård.

Anders

Legitimerad psykolog med steg 1 kompetens i KBT. Började arbeta år 2000 och har haft många uppdrag som handledare inom psykiatrin samt uppdrag som skolpsykolog.  

Vill ni veta mer?

ring oss på 070-622 35 50