Mobil 2

Konsulentstödda familjehem

Ett konsulentstött familjehem är ett familjehem som man förstärker med en konsulent. En konsulent är en person som är helt fokuserad på familjehemmet och placering, och som finns som ett stöd för familjen. Konsulenten samarbetar med både familjehem och socialtjänst i uppdraget och finns till hands för familjehemmet. Konsulenten hjälper till så familjen ska känna sig trygga, handleder och utbildar. Konsulenten är aldrig länge bort än ett telefonsamtal.

I den service vi ger till våra konsulentstödda familjehem ingår att vi

  • är tillgängliga dygnet runt
  • skriver månadsrapporter 1 gång i månaden om barnets/den unges utveckling.
  • samarbetar med skola, barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) och habilitering om behov finns,
  • närvarar på samverkansmöten som ex. SIP (möte mellan skola, BUP, familjehem och socialtjänst).
  • en till två gånger i månaden besöker vi familjehemmet, samt har regelbunden kontakt per telefon, sms och mejl.


Vår psykolog är med i det dagliga arbetet med placeringarna och våra familjehem får utbildning av företagets psykolog inom områden som exempelvis utvecklingspsykologi, traumarelaterade tillstånd hos barn och psykiska funktionshinder (diagnoser).

Familjehemmen vi samarbetar med är erfarna och noga utvalda, i de flesta familjer finns en vuxen hemma på heltid. Vi sätter stort värde på uthållighet och flexibilitet.
De erbjuds diverse utbildningar. 
 
Vi samarbetar med familjehem i mellersta Sverige; Örebro, Västmanland, Dalarna, Södermanland, Värmland, Uppland, Stockholm, Östergötland och Västergötland.
 

Vill du veta mer?

ring oss på  070-622 35 50

Konsulentstödda Familjehem – Jakobsson Familjehem & Psykolog