Mobil 2

I företaget Jakobsson familjehem & psykolog AB arbetar följande personer;  
Marie, socionom/ familjehemskonsulent med handledarutbildning och lång erfarenhet av  socialtjänst, kriminalvård samt konsulentstödd familjehemsvård.
Anders, legitimierad psykolog med KBT inriktning.  Anders har varit verksam som psykolog i 17 år och har bland annat uppdrag som skolpsykolog.
Vår grundidé är att kombinera våra kompetenser för att optimera att familjehemmen får ett högkvalitativt bemötande i alla delar av familjehemsvården.  

Vi utgår från Örebro och  samarbetar  med familjehem i Örebro, Västmanland, Dalarna,  Södermanland, Värmland, Uppsala, Stockholm, Östergötland, Västergötland samt Jönköpings län.

Familjehemmen är erfarna och i de flesta familjerna finns en vuxen tillgänglig hemma på heltid.  Vi kan även erbjuda familjehem specialiserade på hedersproblematik och skyddsbehov. Familjerna utreds enligt socialstyrelsens (SOFS 20011:11) rekommendationer. Vår målsättning är att erbjuda socialstyrelsens utbildning ett hem att växa i samt andra för uppdraget passande utbildningar och föreläsningar.Familjehem!
Vill ni som familjehem samarbeta med oss.
Ring 070-622 35 50