Mobil 2


Välkommen till Jakobsson familjehem & psykolog AB

Vi erbjuder konsulentstödda jour och familjehem.


Jakobsson familjehem & psykolog AB är ett mindre företag som kombinerar konsulentstöd med psykolog tjänster . Vi rekryterar, utreder, förmedlar och handleder jour och familjehem för barn, ungdom samt vuxna. Uppdragen utgår  från uppdragsgivarens vård- och genomförande plan samt barnet /ungdomen/ förälderns individuella behov.

Verksamheten har IVO s tillstånd ( 2018-01-12)  att till socialnämnd föreslå jour och familjehem samt lämna stöd och handleda: enligt 7 kap 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen( 2001:453) SoL.


 

FÖRFRÅGAN ANGÅENDE ETT UPPDRAG 070-622 35 50