Mobil 2

Vi  erbjuder konsulentstödd  jour- och familjehemsvård med möjlighet till anpassning utifrån individen.

Familjehemskonsulenten handleder vid besök ca 1-2 ggr/ mån samt per telefon.  Hög tillgänglighet med beredskap dygnet runt som stöd för familjerna och uppdragsgivare. Individuell planering utifrån uppdragsgivarens vård- och genomförandeplan. Skriftliga månadsrapporter om placeringens utveckling och snabb återkoppling till uppdragsgivaren. Stöd/hjälp med externa kontakter. Telefontolk till familjehem och placering om behov finns. Möjlighet till  att utforma uppdraget enligt önskemål.

Förstärkt handledning av företagets psykolog som komplement till konsulentstödet vid behov.
Utbildning av företagets psykolog i det specifika uppdraget, till exempel om utvecklingspsykologi, traumatisering, psykiska funktionsnedsättningar och annan utbildning relevant för familjehemsvården.
Remissarbete av företagets psykolog, tex vid kontakt med psykiatrin och logoped.  


Förfrågan gällande ett uppdrag!
Ring 070-622 35 50